corona update

उपचारात्मक सेवा महाशाखा अन्तरगत होम आइसोलेशनमा रहेका मानिसहरुलाई परामर्श गर्नका लागि दर्जन भन्दा बढि परामर्शदाताको नाम हेल्थ इर्मजेन्सी अपरेसन सेन्टरमा प्रकाशित गरिएको छ। तिनीहरुले सरसल्लाह परामर्श दिन थालिएको छ। त्यस्तै, कोरोना डेडिकेटेड सरकारी अस्पताल र ८६ वटा नीजि अस्पतालको अनुगमन सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता यस महाशाखाले दिएको छ। कोभिड–१९ को...