bharatpur hospital

भरतपुर अस्पतालले बैशाख १७ गतेबाट ओपिडि सेवा, इलेक्टिभ सर्जरी तथा इएचएस सर्जरी लगायतका अन्य सेवाहरु अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्थगित भएको जानकारी दिइको छ। । स्वास्थ्य आपतबालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको निर्देशन अनुरुप अस्पतालका आकस्मिक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको अस्पतालले जनाएको छ। त्यस्तै अस्पतालमा २४ सै घण्टा...