५ देखि ११ वर्ष

५ देखि ११ वर्षका बालबालिकालाई वयस्कहरूलाई दिइने खुराकको एक तिहाइ मात्रा दिइने गरिएको छ। खाद्य र औषधि प्रशासनले शुक्रबार बच्चाहरूलाई अनुकूल हुने प्रकारको डोज तयार पारेर रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रहरूलाई सिफारिस गरेको छ।