हङकङ फ्लु

फ्लु के हो ? सर्वसाधारणले कहिले स्वाइन फ्लु, हङकङ फ्लु, त कहिले बर्ड फ्लु भनेर चिन्ने रोग नै फ्लु हो । फ्लु इन्फ्लुएन्जा भाइरसलाई छोटकरीमा प्रयोग गरिने शब्द हो । यो ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ र ‘डी’ गरी ४ प्रकारका हुन्छन् । इन्फ्लुएन्जा ‘डी’ खासगरी गाईवस्तुमा मात्र सीमित देखिएको छ...