स्वास्थ्य सरुवा

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका १० औ र ११औं तहका १० जना अधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ। विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखामा डा. विवेककुमार लालले जिम्मेवारी पाएका छन्। पब्लिह हेल्थ एड्मिनिट्रेसन समूहका लाल भक्तपुरस्थित क्षयरोग केन्द्रको प्रमुख थिए। परिवार कल्याणका निर्देशक रहेका डा. तारा पोखरेललाई सार्क क्षयरोग तथा एचआइभी केन्द्रको निर्देशकको...