स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्यकर्मीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमू) विवरण तत्काल पठाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई कार्यसम्पादन मुल्यांकन भरेर तोकिएको समयमा मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको हो । विभिन्न विभाग, संघीय अस्पताल, तालिम केन्द्र र प्रयोगशालाहरुलाई कासमु फारम भरेर तोकिएकै समयमै मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन पत्राचार गरेको छ। २३...