स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले सरकारका मातहातमा रहेका अस्पतालको सेवा शुल्कमा एकरुपता ल्याउन निर्देशन दिएका छन्।

1 2 8 9