स्वास्थ्य क्षेत्र

स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै पक्षले हेल्थपोष्टनेपाललाई समेटनै पर्छ, सम्झनै पर्छ भनेर जुन भाव देखाए त्यो स्तुत्य छ। र, आगामी दिनका सहकार्यका लागि त्यो सघन जग हो।