स्वास्थ्यकर्मी

अस्पतालले छैटौँ तहमा आइटी अफिसर एकजना र पाँचौं तहमा अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट लागि आवेदन माग गरिएको छ ।

1 2 5 6