स्वामी रामदेव

वार्षिक करिब ३० हजार करोडको व्यापार गर्ने रामदेवको पतञ्जली भारतमा सबैभन्दा छिटो ‘साम्राज्य’ फैलाएको व्यावसायिक कम्पनी मानिन्छ।