स्यानिटाइजर

  मिल्दैन। स्यानिटाइजर छर्किएर सर्जिकलरमेडिकल मास्क प्रयोग गर्दा मास्क भिजेर यसको प्रभावकारीता घट्न सक्छ। सर्जिकल र मेडिकल मास्क एक पटकको प्रयोगको लागि मात्र बनाइएको हुन्छ त्यसैले सम्भव भएसम्म एक चोटि प्रयोग गरेपछि यस्ता मास्क पुन  प्रयोग गर्नु हुँदैन। कोभिड संक्रमणबाट बच्नका लागि जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक छ।...