स्नायुरोग

कोभिड खोपले स्नायुप्रणालीमा पार्ने प्रभावबारे यूकेमा अध्ययन भएको थियो। चिकित्सकहरूले सो अध्ययनबाट खोप लगाउँदा मानिसको समग्र स्वास्थ्यमा उत्कृष्ट सुरक्षा पुग्ने थप सुनिश्चित भएको देखिएको बताएका छन्।