स्तरवृद्धि

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १३ जना स्वास्थ्यकर्मीको स्तरवृद्धि गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भदौ २१ सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै ११ जनालाई चिकित्सक र  दुई नर्सलाई दशौं तहमा स्तरवृद्धि गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन समेत) को दफा ९ (१) ५ अनुसार स्तरवृद्धि गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्तर...