स्टार अस्पताल

उपत्यकाबाहिर बसोबास गर्ने नागरिकलाई पनि विशेषज्ञ सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने योजनाअनुसार सदरमुकाम विदुरस्थित ढुंगे–१ मा अस्पताल सञ्चालन गरिएको हो।