स्क्रिनिङ

वीर अस्पतालले ‘क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवा’ सुरु गरेको छ। अस्पतालले छुट्टै बहिरंग सेवा स्थापना गरी ‘क्यान्सर स्क्रिनिङ सेवा’ दिन थालेकाे  छ।