स्क्रब टाइफस

हाल कोभिड–१९ ले निरन्तरता पाइरहँदा र स्क्रब टाइफस पनि बढ्दै गएकाले ‘मिक्स इन्फेक्सन’ को सम्भावना बढेको छ। गर्भवतीमा यस्तो भए कस्तो अवस्था सृजना हुन्छ भन्ने राम्रो जानकारी भने छैन।