सुर्नया गाउँपालिका

सुर्नया गाउँपालिकाका सबै जसो वडामा महिलाहरूमा महिनावारीसँग जोडिएका समस्या अत्यधिक देखिएको छ। सुर्नया गाउँपालिकाको सहयोगमा हेल्थ टुडे मिडियाले सञ्चालन गरेका तालिमका क्रममा सहभागीहरूमाझ गरिएको सर्वेक्षणले यो अवस्था देखाएको हो। यौन, प्रजनन स्वास्थ्य, लैंगिक सवाल, महिनावारी तथा सेनेटरी प्याड निर्माणसम्बन्धी सबै वडामा सञ्चालन भएको तालिमका क्रममा अधिकांश सहभागीले ग्रामीण क्षेत्रमा...