सुरक्षित गर्भपतन

गर्भपतन अधिकारको माग गर्दै अमेरिकाका ५० ओटै राज्यका महिलाले विशाल प्रदर्शन गरेका छन् ।