सीप परीक्षण

अब देखि काउन्सिलले एमबीबीएस र बिडिएस पछि लिइने लाइसेन्स परीक्षामा लिखितसंगै प्रयोगात्मक (सीप परीक्षण) सम्बन्धी परीक्षा पनि लिने व्यवस्था गरेको हो।