सिंहदरबार वैद्यखाना

उक्त कोषका लागि बोर्डले १ करोड रकम समेत छुट्याएको थियो, तर सो रकम जम्मा गर्नुको सट्टा समितिले अन्य क्षेत्रमा खर्च गरेको विवरणले देखाउँछ।