सरकारी नर्सिङ संघ

सरकारी सेवामा आवद्द नर्सहरूको संघ नेपाल ( गोनान) ले आरक्षित सरकारी कोटा सुरक्षित गर्न सम्बन्धित निकाय लाई अनुरोध गरेको छ। गोनानले एक अनुरोध पत्र निकाल्दै स्नातक तहको नर्सिङ र मिडवाइफीको भइरहेको सरकारी कोटा काटेकोमा आपत्ति जनाएको छ। ऐन र नियमावली प्रावधान रहेको कर्मचारीलाई अध्ययन बिदा लागि नेपाल स्वास्थ्य ऐन...