समायोजन सूची

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यसेवाका ३ हजार ९ सय ८० कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक सूचीमा ५ देखि ७औँ तहका गुनासो दर्ता नगर्ने ३ हजार ६ सय ३२ र गुनासो दर्ता गर्ने ३ सय ४८ कर्मचरी छन् । गुनासो दर्ता गर्नेतर्फ अधिकृत सतौँ तहका १ सय १...