संविधान दिवस

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको २०६७ सालदेखि २०७५ सालसम्म विभिन्न क्षेत्रमा योगदान र्पुयाएका १९२ जना व्यक्तिले पदक नलिएका छन्। जसमध्ये कही चिकित्सकका समेत नाम रहेको छ।