संगठन संरचना

पूर्वीय ज्ञानमा आधारित मौलिक र परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई समेट्दै सरकारले आर्युर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको समेत पुर्नसंरचना गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय संरचनअनुसार नयाँ संगठन संरचना बनाउँदै गर्दा आर्युवेदमा पनि १२ तह (विशेषज्ञ चिकित्सक)को दरबन्दी थप्न लागेको हो । हाल विभागमा ११औँ तहका विशेषज्ञ महानिर्देशक हुने व्यवस्था...