शैक्षिक शुल्क

शुल्कका सम्बन्धमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा विद्यार्थीहरुबाट बारम्बार सोधनी भएकाले शुल्कको सूची सार्वजनिक गरेको आयोगले  जना‍एकाे छ ।