शुक्रराज ट्रपकिल तथा सरुवा रोग अस्पताल

जोन्सन एण्ड जोन्सन कस्तो प्रकारको खोप हो? संसारमा अहिले प्रचलनमा रहेको अथवा कोभिड विरुद्ध लगाउन मान्यता प्राप्त खोपहरु मध्य जोन्सन एण्ड जोन्सन पनि हो। यो अमेरिकन कम्पनीबाट उत्पादित खोप हो। यसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि मान्यता दिइसकेको छ। यो अमेरिकन एफडिएबाट पनि स्वीकृत भइसकेको छ। नेपालमा पनि स्वास्थ्य तथा...