शंखरापुर नगरपालिका

यस क्षेत्रमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केकस्ता समस्या पाउनुभएको छ ? सबैभन्दा पहिलो शंखरापुर नगरपालिकावासीमा सफा खानेपानीको समस्या छ । स्तरीय सडक विस्तार हुन नसक्दा नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडामा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सकिएको छैन । त्यसैले बालस्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवारनियोजनका कार्यक्रम, खोप कार्यक्रम, मातृशिशु स्याहारसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम नगरपालिकाका ९ मध्ये ३ वटा वडामा...