विद्युतीय दर्ता

काडमाडौंमा ५० बर्ष वा सो भन्दा मुनिका नागरिकहरुले विद्युतीय दर्ता नम्बर ल्याए मात्र कोभिड १९ बिरुद्धको खोप पाउने स्वास्थ्य तथा जनसन्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मिति २०७८र०४र०१ को पत्रमा उल्लेख भए अनुसार काठमाडौ जिल्लाका ५० बर्ष वा सो भन्दा मुनिका (१८ बर्ष सम्म्का) नागरिक र अझै खोप लाउन छुटेको भए...