विद्यार्थी

चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको स्नातक तहको परीक्षामा झुटो कागजात पेश गरेका ९ जनालाई आरक्षण तर्फको योग्यताक्रमको सूचीबाट हटाएको छ। कक्षा ६ देखि १० सम्म सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको प्रमाण पेश गरी ४५ प्रतिशत छात्रवृतिको योग्यता क्रममा रहेका थिए तर झुटो कागजात पेश गरेको भनी उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरेको...