लोक सेवा आयोग

लोक सेवा आयोगले स्वास्थ्य सेवाका ६ जनालाई ११औं तहमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ। आयोगको लिखित र अन्तर्वार्ता पास गरेका ६ जना बढुवा सिफारिस गरेको हो।