लोकसेवा आयोग

लोकसेवा आयोगले ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य कर्मचारीको माग गरेको छ।  आयोगले एक सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्यको विभिन्न प्रमुख विशेषज्ञ पदमा आवेदन खुुल्ला गरेको छ।