लुम्बनी प्रदेश

निर्देशनालयका अनुसार लुम्बनी प्रदेशमा रहेका १३ अस्पतालमध्ये बर्दिया अस्पताल प्रथम, कपिलबस्तु अस्पताल दोश्रो र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तेस्रो भएका हुन्। कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट रहेका अस्पतालाई निर्देशनालयले लुम्बनी सम्मान प्रदान गरेको छ।