रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको स्वास्थ्यपरीक्षणका लागि ५१ स्वास्थ्यसंस्थालाई अनुमति दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आह्वानमा १ सय २६ स्वास्थ्यसंस्थाले स्वास्थ्यपरीक्षका लागि सूचीकृत हुन निवेदन दिएकोमा मन्त्रालयले ५१ वटा स्वास्थ्यसंस्थालाई सूचीकृत गरेको हो । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको स्वास्थ्यपरीक्षण प्रयोजनका लागि आफ्नो स्वास्थ्यसंस्थालाई...