रोग

१० बर्ष मुनिका बालबालिकाको हात, पैताला तथा मुखमा आउने स–सना राता बिमिराहरुलाई हात, पैताला, तथा मुखको रोग भनिन्छ।