रुस

नेपाल सरकारले रुसमा उत्पादित कोभिड-१९ विरुद्धको खोप प्रयोग र सहयोग प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा  आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ।