रिंगटा

रिंगटा रोग होइन् यो त रोगको लक्षण हो । रिंगटा किन लाग्छ भनेर हाम्रो शरीर सन्तुलन कसरी हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ । हाम्रो शरीर सन्तुलनमा बस्नका लागि आँखा, दिमाग, भित्री कान माशंपेशी तथा जोर्नीहरुकोको सन्तुलन मिल्नुपर्छ । कान, आँखा, जोर्नी मांशपेशीबाट सूचना मतिष्कमा जान्छ । मतिष्कले त्यो सूचना...