राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग

चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा तर्फ विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।