रसिया

दुवै खुट्टा गुमे पनि उनले हार खाएनन्। हिमाल चढ्नु उनको ‘प्यासन’ हो, साथै उनी आइस हक्की खेल्छन्। उनी एथलेट हुन्, भारोत्तोलन खेल्छन्। समग्रमा उनी खेलाडी हुन्।