रगत

शरीरले एडिनोभाइरसको एउटा भाग हो कि भनेर उसमा टाँसिन पुगेको प्लेट्लट फ्याक्टर फोरलाई आक्रमण गर्छ। अनि एन्टिबडी रगतमा छोड्छ। त्यही एन्टिबडी प्लेट्लट फ्याक्टर फोरसँग जोडिन पुग्दा खतरनाक रगतको थाक्ला बन्न जान्छ।