यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुधारका लागि जापान ट्रष्ट फन्डको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा नेपाल परिवार नियोजन संघद्वारा सञ्चालित  परियोजनाले लक्ष्यभन्दा दोब्बर सफलता  हासिल गरेको छ।