मोटोपन

मोटोपन घटाउन, खानाद्वारा शरीरभित्र लिइने क्यालोरी (शक्ति)भन्दा शारीरिक गतिविधिद्वारा खर्च हुने क्यालोरीको मात्रा बढी हुनु अनिवार्य छ । यसलाई ‘काम बढी, माम घटी’को सिद्धान्त भने हुन्छ । मोटोपन घटाउनका लागि जप्नुपर्ने दुई मन्त्र हुन्, १) खानामा क्यालोरी नियन्त्रण २) शारीरिक गतिविधिमा वृद्धि आवश्यक तौलको १०% सम्म बढी तौल भएमा...