मृत्यु

    मानिसको मृत्युपछि जग्गामाथिको उसको सर्वाधिकार सकिन्छ। यसै कारण, भारतमा कतिपय जिउँदै मानिसलाई मृतकको रूपमा दर्ता गरिएको छ। र, अब उनीहरूको सम्पत्तिमाथि अरूले कब्जा जमाइसकेका छन्। यसबारे जानकारी पाउँदासम्म उनीहरू निकै कठिनाइमा जकडिइसकेका हुन्छन्, जहाँबाट निस्कन ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। पदेसर यादव जीवित छन्। र, पूर्ण रूपले स्वस्थ्य...