मुसा

वन्यजन्तुका क्षेत्रमा काम गर्नेहरू पकाएको मुसाको परिकार शक्तिशाली माफिया समूहले उच्च तहका गुन्डाहरूका लागि आयोजना गर्ने भोजमा प्रयोग हुने बताउँछन्।