मुटु

बानीसँगै स्वास्थ्यमा पनि लाभ पुग्ने यो टाइमटेबल माथि एक अध्ययन गरिएको छ, जसमा १० बजे देखि ११ बजेसम्ममा सुत्ने मानिसहरुमा मुटुको स्वास्थ्य राम्रो हुने पत्ता लागेको छ।