मिडिया एक्सन नेपाल

नेपाली मिडियामा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धी सामग्री कम प्राथमिकतामा पर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। मिडिया एक्सन नेपालले गरेको १० वटा मिडियाको अध्ययनमा ० दशमलव ५८ प्रतिशतमात्र यस्ता समाचार प्राथमिकतामा परेका छन्। मिडिया एक्सनले राजधानीबाट प्रकाशित हुने तीन वटा मिडिया र प्रदेश प्रदेशबाट एक एक वटा मिडियाको अध्ययन गरेको...