मास्क

  कोभिड– १९ को संक्रमण चत्र तोड्न हामीले जुनसुकै कामको लागि घरबाट बाहिर निकल्दा पनि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्छ। यी अवस्थाहरू हुँदा घरमा समेत मास्क लगाउन छोड्नु हुँदैन। १. आफूसँगै नबस्ने मानिसहरू घरमा आएमा २. कामको लागि बारम्बार बाहिर निस्किने सदस्यहरू भएमा ३. घरमा बृद्धवृद्धा वा उच्च जोखिम...