मास्क अभाव

यदि तपाईं मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ या पर्दैन, पर्छ भने के कारणले पर्छ र कस्तो खालको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अन्योलमा हुनुहुन्छ भने मान्नुहोस्, यस्तो अन्योलमा तपाईंमात्र हुनुहुन्न। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नयाँ रोग भएका कारण हामीले यसबारे प्रत्येक दिन नौला कुरा थाहा पाइरहेका छौं। यद्यपि, मास्कको दुई फरक कामबीच भिन्नता छुट्ट्याउन...