महिला स्वयंसविका

महिला स्वयंसविकाको बचत कोषका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले केहीसमय भित्र ‘महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कोष संचालन निर्देशिका २०७८’ ल्याउने भएको छ। विभाग अन्तर्गत नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले स्वयंसेविकाका लागि बनाइएको कोष स्थानीयतह अन्तर्गत राख्नका लागि उक्त निर्देशिका ल्याउन लागेको हो। महाशाखाकी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका (एफसिएचभी) फोकल पर्सन...