महिनावारी

महिनावारी हुँदा उनको भारी रक्तश्राव हुने तथा पहिलेभन्दा बढी शरीरिक पिडा हुनेजस्ता लक्षण देखिन थाले। उनले आफूलाई मात्र यस्तो भएको हो कि भनेर इन्टरनेटमा अन्य महिलाको भोगाई बुझ्न खोज गरिन्।