भ्रष्टाचार

‘स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा यसअघि ठूलो भ्रष्टाचार भएको कुरा तपाईंहरुले सुन्नु, लेख्नु भएको छ। मेरो कार्यकालमा स्वास्थ्यमा भ्रष्टाचार भएका कुरा लेख्न, देख्न र सुन्न पाउनुहुन्न।’, उनले भने।